in

Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι τι προβλέπεται | του Γιώργου Θεοδόση

Φοροτεχνικός – Λογιστής
Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας-Φιλιππιάδας
Μέλος του ΔΣ της Πανελληνίας  Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών ΠΟΦΕΕ


Δύο νέα προγράμματα εργασίας ανακοινωθήκαν την προηγούμενη εβδομάδα από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).

Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές υψηλής ανεργίας.

Αντικείμενο του προγράμματος αυτού, είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Και το νέο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των νέων ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης / παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά). Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Πολλές ερωτήσεις δεχόμαστε αν ένας συνταξιούχος μπορεί να εργαστεί και τι επιπτώσεις έχει.

Συνταξιούχοι μπορούν να εργαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 διατάξεις που αφορούν μόνο τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, όλων των ενταχθέντων στο e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική αποζημίωση και εφαρμόζονται τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη με την προϋπόθεση να προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).

Σύμφωνα με την 1α του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, οι εξ’ ίδιου δικαιώματος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει, ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου, Ν.4670/2020, 28/02/2020, εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή δραστηριότητα.

Συνταξιούχοι, ανεξάρτητα του έτους συνταξιοδότησης πριν ή μετά την 28/02/2020, εφόσον αναλαμβάνουν εργασία, ή ιδιότητα, ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση μετά την 28/02/2020, έχει εφαρμογή το άρθρο 27 του Ν.4670/2020, δηλαδή έχουν περικοπή της σύνταξης κατά 30%.

Η αναστολή/περικοπή της σύνταξης λαμβάνει χώρα για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται στην εργασία του, δραστηριότητα για την οποία έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Η αναστολή/περικοπή της σύνταξης, μετά τις διατάξεις του 4670/2020, παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως των ωρών, των ημερών απασχόλησης του συνταξιούχου. Δηλαδή δεν παρέχεται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Κατά τον χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται ανάλογα με την αναληφθείσα εργασία, απασχόληση, ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38,39,40 του Ν.4387/2016 όπως ισχύουν.

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

Επίσης οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλουν διπλή εισφορά συνταξιούχου και απασχολούμενου αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλεια τους.

Αντιθέτως οι υπαγόμενοι για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ καταβάλλουν διπλή εισφορά για τον κλάδο ασθένειας τόσο μέσω της παρακράτησης από την σύνταξη, όσο και επί του μισθού ή ημερομισθίου λόγω της απασχόλησης.

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και επικουρική σύνταξη στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή ή αναστολή σύνταξης.

Καλό μήνα. Καλό Φθινόπωρο σε όλους και όλες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *