in

Ερώτηση του Χρήστου Γκόκα σχετικά με το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο


Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο.

Συγκεκριμένα σημειώνουν ότι στην πλειοψηφία σχεδόν των χωρών της Ε.Ε., αλλά και σε χώρες στον υπόλοιπο κόσμο εφαρμόζεται η διευρυμένη παραμονή των παιδιών στα σχολεία, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων, χωρίς βέβαια να αγνοείται και η κοινωνική ανάγκη που καλύπτεται, λόγω του παρατεταμένου εργασιακού ωραρίου των γονέων των μικρών μαθητών.

Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι στη χώρα μας ο θεσμός του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών ξεκίνησε με το Ν. 2525/1997, ο οποίος εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 28 Ολοήμερα Σχολεία για μια δεκαετία. Στη συνέχεια το σχολικό έτος 2010-2011 ξεκίνησε να υλοποιείται το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), όπου μετά από δύο χρόνια 1.300 Δημοτικά Σχολεία, με πάνω από 330.000 μαθητές, λειτουργούσαν με το Ολοήμερο πρόγραμμα ΕΑΕΠ, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές είχαν υποχρεωτικό ωράριο 8:00- 14:00 και προαιρετικά μέχρι τις 16:15, όπου απασχολούνταν σε συγκεκριμένα προγράμματα (Μελέτη και δραστηριότητες).

Επίσης από το σχολικό έτος 2014-2015 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ολοήμερα ΕΑΕΠ και όλα τα Πρότυπα-Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το 2015, αντί να στηρίξει αυτό τον επιτυχημένο θεσμό, κατάφερε να τον υποβαθμίσει μειώνοντας κατά πέντε ώρες το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε η λήξη των μαθημάτων όλων των τάξεων να γίνεται στις 13:15, και από τις 13:15 έως 16:00, οι μαθητές είχαν μια ώρα για φαγητό και δύο για Μελέτη και ένα οποιοδήποτε άλλο μάθημα δραστηριότητας, χωρίς προϋποθέσεις εβδομαδιαίων ωρών και μαθησιακούς στόχους, με λογική «παιδοφυλακτηρίου». Ταυτόχρονα κατάργησε 4.500 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών υπεύθυνων/ υποδιευθυντών ολοήμερου.

Επιπρόσθετα τονίζουν ότι από το 2019, η Κυβέρνηση της ΝΔ συνέχισε αυτό το «φτωχό σχολείο» Νηπιαγωγείο και Δημοτικό των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με μόνη αλλαγή την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο και αντικαθιστώντας τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης με τις ώρες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Επιπλέον επισημαίνουν ότι πρόσφατα ο κ. Πρωθυπουργός και η κα Υπουργός εξήγγειλαν την αύξηση της παραμονής των μαθητών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών, για τα μισά περίπου σχολεία της χώρας, μέχρι τις 17:30 ή 18:00, χωρίς, πάλι, καμία πληροφόρηση για το περιεχόμενο των ωρολογίων προγραμμάτων και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής γνωρίζοντας την ύψιστη σημασία που έχει για κάθε χώρα το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθείται, ακόμα και για τις μικρές ηλικίες, και θεωρώντας ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν πρέπει να σχεδιάζεται με λογική μικροπολιτικής ψηφοθηρίας, Ερωτούν την κα Κεραμέως, να αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους συνεχίζει το «φτωχό σχολείο» των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δεν έχει επαναφέρει το επιτυχημένο και αξιολογημένο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με πρόγραμμα ΕΑΕΠ.

Επίσης ζητούν να ενημερωθούν για τον επιστημονικό φορέα, ο οποίος εισηγήθηκε την επέκταση της λειτουργίας του Ολοήμερου,

Εάν θα επαναφέρει την υποχρεωτική λειτουργία του πρωινού προγράμματος για όλους τους μαθητές στις 14:00,

Εάν θα υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα στο απογευματινό πρόγραμμα προαιρετικής παραμονής 14:00-17:30 ή 18:00,

Εάν θα επαναφέρει το θεσμό του Υπεύθυνου Ολοήμερου και τη δημιουργία των αντίστοιχων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, και τέλος,

Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας και ποιες οι πηγές χρηματοδότησης του όλου προγράμματος.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο με πρόγραμμα ΕΑΕΠ».

Σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία), υπάρχει διευρυμένη παραμονή των μαθητών στα σχολεία, όπου λειτουργούν προγράμματα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλλιέργειας θετικών στάσεων. Η διευρυμένη παραμονή των μαθητών, που απασχολούνται με συγκεκριμένα παιδαγωγικά προγράμματα, έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι βοηθούν τους μαθητές να διευρύνουν τις γνωστικές, συναισθηματικές, πολιτιστικές και κοινωνικές τους ικανότητες και παράλληλα εξυπηρετούν και κοινωνικές ανάγκες, λόγω του παρατεταμένου εργασιακού ωραρίου των γονέων των μικρών μαθητών.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έγινε προσπάθεια διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων εδώ και 25 περίπου χρόνια και με διάταξη του Ν. 2525/1997 ξεκίνησε η εφαρμογή των 28 Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων, με πρόγραμμα υποχρεωτικής παραμονής όλων των μαθητών στο ωράριο 8.00-16.00 και υλοποιήθηκε για μια δεκαετία.

Το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) ξεκίνησε να υλοποιείται από το σχολικό έτος 2010-11 (Υπουργική Απόφαση Φ.3/609/60745/Γ1/2010-ΦΕΚ 804/Β/09-6-2010), και το σχολικό έτος 2013-14 λειτούργησαν με το Ολοήμερο πρόγραμμα ΕΑΕΠ 1.300 Δημοτικά Σχολεία, τα οποία αντιπροσώπευαν το 65% των Δημοτικών Σχολείων της επικράτειας και στα οποία συμμετείχαν πάνω από 330.00 μαθητές και μαθήτριες και απασχολούσε υποχρεωτικά όλα τα παιδιά στο ωράριο 8.00-14.00 και προαιρετικά τους μαθητές/τριες μέχρι τις 16:15, που απασχολούνταν σε συγκεκριμένα προγράμματα (Μελέτη και δραστηριότητες). Στο πρόγραμμα Ολοήμερα ΕΑΕΠ από το σχολικό έτος 2014-15 εντάχθηκαν και όλα τα Πρότυπα-Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας, ως απόδειξη αποδοχής της καλής τους πρακτικής.

Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αντί να επεκτείνει το Ολοήμερο πρόγραμμα ΕΑΕΠ στο σύνολο των σχολικών μονάδων, το κατήργησε και εφάρμοσε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, για όλα τα σχολεία, με τη μείωση κατά πέντε ώρες του εβδομαδιαίου ωρολογίου και με την λήξη των μαθημάτων στις 13:15 όλων των τάξεων.

Η λειτουργία του απογευματινού προγράμματος (13.15 έως 16.00) με τη διάθεση τριών ωρών, μία για το φαγητό και δύο για Μελέτη και ένα οποιοδήποτε άλλο μάθημα δραστηριότητας, χωρίς προϋποθέσεις εβδομαδιαίων ωρών και μαθησιακούς στόχους, παρέπεμπε και παραπέμπει στη λογική του  «παιδοφυλακτηρίου». Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάργησε 4.500 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών υπεύθυνων/ υποδιευθυντών ολοήμερου.

Με την κυβερνητική αλλαγή του 2019 και παρά τις διακηρύξεις της, η κυβέρνηση της Ν.Δ. διατήρησε το «φτωχό σχολείο» Νηπιαγωγείο και Δημοτικό των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και προχώρησε σε «μπαλώματα», εισάγοντας την Αγγλική Γλώσσα στο νηπιαγωγείο και αντικαθιστώντας τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης με τις ώρες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, διατηρώντας όμως το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα (Λήξη μαθημάτων στις 13:15 και ολοήμερο μέχρι τις 16:00 χωρίς πρόγραμμα).

Πρόσφατα, ο κ. Πρωθυπουργός και η κα Κεραμέως ανακοίνωσαν, για το νέο σχολικό έτος, την αύξηση της παραμονής των μαθητών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών, για τα μισά περίπου σχολεία της χώρας, μέχρι τις 17:30 ή 18:00, χωρίς καμία άλλη πληροφόρηση για το περιεχόμενο των ωρολογίων προγραμμάτων και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου.

Επειδή η εκπαιδευτική πολιτική είναι καθοριστική για το μέλλον των παιδιών και των οικογενειών τους.

Επειδή η κυβέρνηση της Ν.Δ. για περίπου 3 χρόνια συντηρεί το «φτωχό σχολείο» των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.

Επειδή η εκπαιδευτική πολιτική δεν πρέπει να σχεδιάζεται με κριτήριο τις επερχόμενες εκλογές και τη μικροπολιτική ψηφοθηρία.

Επειδή για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του νέου σχολικού έτους 2022-2023, πρέπει να είναι γνωστό ποια ωρολόγια προγράμματα θα εφαρμοσθούν, πόσοι και ποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών θα απασχοληθούν.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Γιατί τρία χρόνια τώρα συντηρείτε το «φτωχό σχολείο» των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δεν έχετε επαναφέρει το επιτυχημένο και αξιολογημένο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με πρόγραμμα ΕΑΕΠ;

2. Ποιος επιστημονικός φορέας εισηγήθηκε την επέκταση της λειτουργίας του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και με ποιο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών;

3. Προτίθεστε να επαναφέρετε την υποχρεωτική λειτουργία του πρωινού προγράμματος για όλους τους μαθητές στις 14.00;

4. Θα προβλέψετε να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα στο απογευματινό πρόγραμμα προαιρετικής παραμονής 14.00-17.30 ή 18.00;

5. Είναι στις προθέσεις σας να επαναφέρετε τον θεσμό του Υπεύθυνου Ολοήμερου και τη δημιουργία των αντίστοιχων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών;

6. Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας και ποιες οι πηγές χρηματοδότησης του όλου προγράμματος;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *