in ,

Η αξιολόγηση δεν θα περάσει! Υπογράφουμε μαζικά την απεργία – αποχή! Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη! Πρόταση κλιμάκωσης των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ
Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση καθηγητών Πρέβεζας
Η αξιολόγηση δεν θα περάσει! Υπογράφουμε μαζικά την απεργία – αποχή! Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη!
Πρόταση κλιμάκωσης των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων
Χαιρετίζουμε την μεγάλη απεργία της 15ης Φλεβάρη – την μεγαλύτερη από τον Οκτώβρη του 2021! Πραγ-ματοποιήθηκαν δυναμικές συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, ενώ το συλλαλητήριο της Αθήνας συγκέντρωσε πάνω από 15.000 εκπαιδευτικούς! Αντίστοιχα μεγάλες ήταν και οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Για άλλη μια φορά ο κλάδος έδειξε την πλήρη αντίθεσή του στην αξιολόγηση και στην κατη-γοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Με την απεργία τους οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ξε-κάθαρα ότι ο ανταγωνισμός και το σχολείο της αγοράς που υποδεικνύουν η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ και υλοποιεί η κυβέρνηση, δε θα περάσουν. Όπως τα σταματήσαμε 41 χρόνια τώρα με όλες τις κυβερνήσεις και 7 διαφο-ρετικούς νόμους, το ίδιο θα γίνει και αυτή τη φορά με το νόμο της Κεραμέως.
Κανείς δεν έχει πλέον το δικαίωμα να αγνοήσει τη συλλογική θέληση του κλάδου να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα.
Τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί υπογράφουν μαζικά τη δήλωση Απεργίας – Αποχής των ΔΟ-Ε/ΟΛΜΕ/ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ενώ ήδη ακυρώθηκαν οι πρώτες επισκέψεις των σχολικών συμβούλων στα σχολεία για να παρακολουθήσουν το μάθημα νεοδιόριστων συναδέλφων/ισσών, η υπουργός Παιδείας παριστάνει ότι η εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης δεν συναντάει αντιδράσεις! Τότε γιατί άραγε προχωράει σε βιαστικές και τραγελαφικές κινήσεις – κινήσεις πανικού, όπως να τοποθετεί συμβούλους γενικής αγωγής να αξιολογήσουν νεοδιόριστους ειδικής (Πελοπόννησο, Κρήτη, Αιγαίο…), χωρίς να έχουν τα τυπικά προ-σόντα και τη στοιχειώδη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου; Γιατί οι σύμβουλοι προσπερνούν τις ε-νημερωτικές συναντήσεις, την υπογραφή των συμβολαίων που προβλέπει το ΦΕΚ και προχωρούν απευ-θείας σε επισκέψεις στα σχολεία, όπου σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουν τείχος από τους/τις νεοδιόρι-στους/ες, τα σωματεία και τις επιτροπές αγώνα των συλλόγων; Γιατί η Κεραμέως απειλεί με παρακράτηση μισθού, ενώ ξέρει ότι τέτοια απειλή είναι ανυπόστατη;
Ο κλάδος όμως δεν εκφοβίζεται! Κόντρα στη λογική της εκλογικής αναμονής υπερασπίζουμε το δημόσιο, δωρεάν σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών!
Απαιτούμε την μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μαζικούς διορισμούς όλων των ελα-στικά εργαζόμενων με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη μείω-ση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, την υπογραφή γνήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εφ’ όλης της ύλης. Όχι στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και το προσοντολόγιο. Απαιτούμε να σταματήσει η καταστρατήγηση κάθε εργασιακού δικαιώματος, μέσα από την εισαγωγική επιμόρφωση!
Τα σωματεία οργανώνονται και απαιτούν από τις ομοσπονδίες ουσιαστική κλιμάκωση της αντιπαρά-θεσης με την αξιολόγηση! Η συνάντηση συντονισμού ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ απ’ όλη την Ελλάδα στις 15/2, αμέ-σως μετά την απεργία, έβαλε επιτακτικά το ζήτημα της παραπέρα κλιμάκωσης του αγώνα, με πολύμορφο αγώνα και με νέα απεργία στις 3/3.
Αναντίστοιχη της απαραίτητης όξυνσης του αγώνα η απόφαση της ΟΛΜΕ για συνέλευση προέδρων στις 11/3
Στο ΔΣ της 16/2 η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ αποφάσισε να συγκληθεί γενική συνέλευση προέδρων στις 11/3, χωρίς κανέναν επιπλέον σχεδιασμό! Ως Παρεμβάσεις επιμείναμε ότι τα γεγονότα τρέχουν, οι νεοδιόρι-στοι/ες εκβιάζονται καθημερινά και δεν πρέπει να κωλυσιεργούμε. Προτείναμε η γενική συνέλευση των προέδρων να γίνει στις 5/3 – πρόταση στην οποία συμφώνησε και η ΑΣΕ – και κήρυξη απεργίας την Πα-ρασκευή 3/3, με πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα.
 Στο ΔΣ της ΔΟΕ στις 21/2 η πλειοψηφία των παρατάξεων επικαλέστηκε την απόφαση της ΟΛΜΕ και αποφάσισε γενική συνέλευση προέδρων στις… 13/3!
Την ώρα που η κυβέρνηση πιέζεται και ο σχεδιασμός της δεν βγαίνει στις προθεσμίες που επιθυμούσε, κάθε καθυστέρηση της δίνει πολιτικό χρόνο ώστε να εντείνει τον εκ-φοβισμό!
Να σταματήσει το παιχνίδι των ίδιων παρατάξεων σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, όπου στην ΔΟΕ ε-πικαλούνται την ΟΛΜΕ και το ανάποδο για να μεταθέσουν χρονικά την αναγκαία κλιμά-κωση του αγώνα όλο και πιο μακριά, μέχρι να φτάσουμε… στις εκλογές!
Επιμένουμε στο αναγκαίο για την περίοδο πρόγραμμα δράσης
• Η γενική συνέλευση προέδρων να μετατεθεί νωρίτερα, την Κυριακή 5/3, με γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ 28/2 – 2/3.
• Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση απεργία την Παρασκευή 3/3 (3ωρη ΟΛΜΕ + 3ωρη ΕΛΜΕ), με πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.
• Συγκέντρωση στο ΙΕΠ την Δευτέρα 6/3 στις 2μμ, σε συνεργασία με την ΔΟΕ, σε διαμαρτυρία για το αντιδραστικό/αναχρονιστικό περιεχόμενο της εισαγωγικής επιμόρφωσης και την προσπάθεια επιβολής της ως υποχρεωτικής.
• Δημόσια δέσμευση της ΟΛΜΕ ότι σε περίπτωση που το υπουργείο πάει στα δικαστήρια και βγά-λει παράνομη την απεργία – αποχή, προχωράμε σε επαναπροκήρυξη της απεργίας – αποχής από ΟΛΜΕ ή/και ΑΔΕΔΥ.
• Αν και πάλι η απεργία – αποχή βγει παράνομη, η ΟΛΜΕ να καλέσει τις ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε επαναπροκήρυξη της απεργίας – αποχής από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης (ατομική, σχολικής μονάδας, συντονιστές κλπ). Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις δεσμεύονται ότι θα καταθέσουν στις ΕΛΜΕ πρόταση για επαναπροκήρυξη της απεργίας – αποχής από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης από τα πρωτοβάθμια σωματεία, σε συντονισμό μεταξύ τους.
• Να εκδοθεί οδηγία προς τους/τις νεοδιόριστους/ες να απαντούν στους συμβούλους με e-mail και όχι τηλεφωνικά, παραθέτοντας την δήλωση απεργίας – αποχής και μόνο.
• Συνεχίζουμε με στάσεις εργασίας της ΟΛΜΕ για να μην προχωρήσει η αξιολόγηση.
• Να επεκταθούν οι τηλεδιασκέψεις σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
• Πραγματοποίηση μεγάλης κεντρικής συναυλίας για την παιδεία την υγεία και τον πολιτισμό στην Αθήνα μέσα στον Μάρτη (γύρω στις 10 – 20/3). Συγκεντρώσεις και καταλήψεις στις διευθύνσεις με κεντρι-κό ζήτημα τις μονιμοποιήσεις των εκπαιδευτικών και πίεση ώστε να συνεδριάσουν τα ΠΥΣΔΕ για να μονι-μοποιήσουν.
• Οι ΕΛΜΕ να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με συλλόγους και ενώσεις γονέων.
• Προχωράμε σε πολύμορφες δράσεις ενάντια στην εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης: καλούμε τις ΕΛΜΕ σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία των συμβούλων, προχωράμε σε συμβολικές κατα-λήψεις διευθύνσεων εκπαίδευσης κλπ.
• Οργανώνουμε την ακύρωση του διαγωνισμού της «ελληνικής PISA» που συνδέεται με την αξιολόγηση των σχολείων σε κάθε περιοχή και καλούμε τις ΕΛΜΕ να πάρουν όλες τις πρωτοβουλίες (ενημερώσεις, συναντήσεις γράμμα στους γονείς, αφίσα, κινητοποιήσεις, απεργίες, κ.ά.).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *