in

Κώστας Μπάρκας: «Αν δεν μπορείς να κάνεις εκπαιδευτική πολιτική τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις». Στη Βουλή η απόφαση για το Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας


Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Παιδείας φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, τη νέα απόφαση- πρόκληση της κυβέρνησης, με την οποία αναδεικνύεται ο τρόπος που αντιμετωπίζει την κοινωνία του Νομού Πρέβεζας. Η Υπουργός Παιδείας, χωρίς να λάβει υπόψη της την καθολική αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, με μια διαδικασία- παρωδία αποφασίζει τη μετατροπή του Πρώτου Γυμνασίου Πρέβεζας σε Πρότυπο, το μοναδικό σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατρέπεται σε Πρότυπο σε ολόκληρη την Ήπειρο. Και ενώ και στους άλλους Νομούς της Περιφέρειας υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τη μη μετατροπή σχολικών μονάδων σε πρότυπες και δεν υπήρξαν τελικά αντίστοιχες αποφάσεις, εντούτοις για μια ακόμη φορά οι πειραματισμοί της κυβέρνησης σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα θα εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού Πρέβεζας.

Η εμμονή της κυβέρνησης για τη δημιουργία σχολείων- ελίτ στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί διχαστική πολιτική που ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες. Η ίδρυση των πρότυπων σχολείων αποτελεί μια εκ των προτέρων κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, διαχωρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, έχοντας μια ελιτίστικη αντίληψη για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναιρώντας επομένως τα κύρια χαρακτηριστικά της παροχής δημόσιων υπηρεσιών Παιδείας, που είναι η ισοτιμία και η καθολικότητα. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να διαφεύγει την προσοχή το γεγονός, ότι συνήθως αντίστοιχες ελιτίστικες αντιλήψεις και πρακτικές συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς, για την προετοιμασία των παιδιών, ώστε να επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία. Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, η επιλογή του Πρώτου Γυμνασίου Πρέβεζας ως του μοναδικού πρότυπου σχολείου σε όλη την Ήπειρο έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία στον Νομό διότι, καταρχάς, προκαλεί εύλογη αναστάτωση, καθώς η συγκεκριμένη επιλογή ήταν ενάντια στη θέληση του συνόλου των Συλλόγων Διδασκόντων στον Νομό, όταν η σχετική διαδικασία προβλέπει να λαμβάνεται υπόψη η θέση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών για την επιλογή ενός σχολείου ως πρότυπου. Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται από την Εκπαιδευτική Κοινότητα του Νομού, υπήρξε προσπάθεια η εν λόγω επιλογή να παραμείνει κρυφή μέχρι τέλους, μέχρι δηλαδή να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, ώστε μαθητές / μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς να βρεθούν προ τετελεσμένων. Ταυτόχρονα, τροποποιείται με αυταρχικό τρόπο η χωροταξική κατανομή των μαθητών και μαθητριών που θα γίνονται δεκτοί στα υπόλοιπα σχολεία, μια πολύ σοβαρή και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο και κυρίως διαβούλευση με τις υπόλοιπες δημόσιες αρχές, όπως ο Δήμος, οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και γονέων. Στην περίπτωση του Πρότυπου Σχολείου της Πρέβεζας δεν υπήρξε αντίστοιχη διαβούλευση. Με ποια χωροταξική κατανομή θα γίνουν δεκτοί μαθητές σε άλλα σχολεία, που ενώ προβλεπόταν να πάνε σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, αυτό μετατρέπεται σε πρότυπο;

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη απόφαση, επιδεινώνεται αναπόφευκτα η υπηρεσιακή κατάσταση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Όπως ήδη έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, σε πολλά Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), όπως και της Πρέβεζας, οι υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμίες, οριστικές τοποθετήσεις) έχουν ολοκληρωθεί. Με την τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας, όμως, θίγονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία αυτά και οι οποίοι, αν είχαν στα χέρια τους την απόφαση χαρακτηρισμού του σχολείου τους ως πρότυπου πριν την έναρξη των υπηρεσιακών μεταβολών, θα επέλεγαν να προχωρήσουν σε βελτίωση θέσης, προκειμένου να αλλάξουν σχολείο. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν προ τετελεσμένων, καθώς οι υπηρεσιακές μεταβολές ολοκληρώθηκαν πριν τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως πρότυπου. Κατάσταση, που επιδεινώνεται, καθώς δεν διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας και αντικειμενικότητας, από τη στιγμή που τα παρόντα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι εκπροσωπούν πραγματικά το σώμα των εκπαιδευτικών.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο κ. Μπάρκας ερωτά την Υπουργό Παιδείας, πρώτον, με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το Πρώτο Γυμνάσιο Πρέβεζας ως η μοναδική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ήπειρο, που θα μετατραπεί σε πρότυπο σχολείο. Δεύτερον, αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την εκπαίδευση στην Πρέβεζα, καθώς και τις έντονες αντιδράσεις που ήδη έχουν καταγραφεί και τουλάχιστον να αναστείλει την εν λόγω απόφαση. Παράλληλα, με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, ο κ. Μπάρκας ζητά από την Υπουργό Παιδείας, να καταθέσει στη Βουλή τα πρακτικά των εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών της Ηπείρου, για την επιλογή προτύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση του κ. Μπάρκα:

Αθήνα, 14/05/2021

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Καθολική αντίδραση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Νομού Πρέβεζας στην επιλογή του Πρώτου Γυμνασίου Πρέβεζας ως Προτύπου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μοναδικού σε όλη την Ήπειρο»

Με την Αριθμό Πρωτοκόλλου 51614/Δ6-11-05-2021, Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετατρέπονται, για το Σχολικό Έτος 2021-2022 σαράντα μία (41) Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικές και επιπλέον εννέα (9) σε Πρότυπες. Μεταξύ των εννέα σχολείων που μετατρέπονται σε πρότυπα περιλαμβάνεται και το Πρώτο Γυμνάσιο Πρέβεζας, το οποίο μάλιστα αποτελεί και τη μοναδική σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που μετατρέπεται σε Πρότυπο Σχολείο στην Ήπειρο.

Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα μεθοδευμένων κινήσεων, καθώς η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της στον Νομό, με μια σειρά αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων, ήταν ενάντια στη μετατροπή σχολικών μονάδων σε πρότυπα σχολεία. Να σημειωθεί ότι η ίδρυση των πρότυπων σχολείων αποτελεί μια εκ των προτέρων κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, διαχωρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, έχοντας μια ελιτίστικη αντίληψη για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναιρώντας επομένως τα κύρια χαρακτηριστικά της παροχής δημόσιων υπηρεσιών Παιδείας, που είναι η ισοτιμία και η καθολικότητα. Ταυτόχρονα, η ρύθμιση η οποία προβλέπει την εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα σχολεία με εξετάσεις διαμορφώνει μια άκρως ανταγωνιστική και πιεστική, ψυχολογικά, εξεταστική διαδικασία στους μαθητές και μαθήτριες ήδη από την ηλικία των δώδεκα (12) ετών. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει την προσοχή το γεγονός, ότι συνήθως αντίστοιχες ελιτίστικες αντιλήψεις και πρακτικές συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς, για την προετοιμασία των παιδιών, ώστε να επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία.

Όπως καταγγέλλεται από την Εκπαιδευτική Κοινότητα του Νομού, πέρα από το γεγονός ότι η επιλογή ως Πρότυπου Σχολείου του Πρώτου Γυμνασίου Πρέβεζας έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή της, υπήρξε παράλληλα προσπάθεια η εν λόγω επιλογή να παραμείνει κρυφή μέχρι τέλους, μέχρι δηλαδή να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, ώστε μαθητές / μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς να βρεθούν προ τετελεσμένων.

Η επιλογή του Πρώτου Γυμνασίου Πρέβεζας ως του μοναδικού πρότυπου σχολείου σε όλη την Ήπειρο έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία στον Νομό διότι, καταρχάς, προκαλεί εύλογη αναστάτωση, καθώς η συγκεκριμένη επιλογή ήταν ενάντια στη θέληση του συνόλου των Συλλόγων Διδασκόντων στον Νομό, όταν η σχετική διαδικασία προβλέπει να λαμβάνεται υπόψη η θέση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών για την επιλογή ενός σχολείου ως πρότυπου.

Επιπλέον, κατηγοριοποιεί τα δημόσια σχολεία, διαμορφώνοντας μια ελιτίστικη αντίληψη, που είναι ξένη προς την αποστολή των δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την καθολικότητα και την ισοτιμία, όπως άλλωστε επιβάλλουν και οι διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου και ειδικότερα για τα δικαιώματα που παιδιού.

Παράλληλα, αναπόφευκτα τροποποιείται με αυταρχικό τρόπο η χωροταξική κατανομή των μαθητών και μαθητριών που θα γίνονται δεκτοί στα υπόλοιπα σχολεία, μια πολύ σοβαρή και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο και κυρίως διαβούλευση με τις υπόλοιπες δημόσιες αρχές, όπως ο Δήμος, οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και γονέων. Στην περίπτωση του Πρότυπου Σχολείου της Πρέβεζας δεν υπήρξε αντίστοιχη διαβούλευση. Με ποια χωροταξική κατανομή θα γίνουν δεκτοί μαθητές σε άλλα σχολεία, που ενώ προβλεπόταν να πάνε σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, αυτό μετατρέπεται σε πρότυπο;

Να σημειωθεί επίσης, ότι διαμορφώνονται προφανείς συνθήκες επιδείνωσης της υπηρεσιακής κατάστασης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Όπως ήδη έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, σε πολλά Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), όπως και της Πρέβεζας, οι υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμίες, οριστικές τοποθετήσεις) έχουν ολοκληρωθεί. Με την τακτική που ακολουθεί το ΥΠΑΙΘ, όμως, θίγονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία αυτά και οι οποίοι, αν είχαν στα χέρια τους την απόφαση χαρακτηρισμού του σχολείου τους ως πρότυπου πριν την έναρξη των υπηρεσιακών μεταβολών, θα επέλεγαν να προχωρήσουν σε βελτίωση θέσης, προκειμένου να αλλάξουν σχολείο. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν προ τετελεσμένων, καθώς οι υπηρεσιακές μεταβολές ολοκληρώθηκαν πριν τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως πρότυπου.

Ταυτόχρονα και σε άμεση συνάφεια με το παραπάνω, δεν διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας και αντικειμενικότητας, από τη στιγμή που τα παρόντα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι εκπροσωπούν πραγματικά το σώμα των εκπαιδευτικών.

Επειδή δεν επιτρέπεται αναστάτωση σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο στον τομέα της Παιδείας,

Επειδή, παρά τις όποιες προθέσεις, η οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, αν δεν υπάρχει ένα minimum συναίνεσης από τους εμπλεκόμενους φορείς, που δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση,

Επειδή στόχος της δημοκρατικής Πολιτείας είναι η ισότιμη πρόσβαση στην παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν καθολικών υπηρεσιών, που να συνεισφέρουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το Πρώτο Γυμνάσιο Πρέβεζας ως η μοναδική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ήπειρο, που θα μετατραπεί σε πρότυπο σχολείο;

2. Προτίθεται να λάβει υπόψη τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την εκπαίδευση στην Πρέβεζα καθώς και τις έντονες αντιδράσεις που ήδη έχουν καταγραφεί και τουλάχιστον να αναστείλει την εν λόγω απόφαση;

Επίσης, καλείται η κ. Υπουργός να καταθέσει εντός της προθεσμίας, που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής:

– Τα πρακτικά των εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών της Ηπείρου, για την επιλογή προτύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη Περιφέρεια

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *