in ,

Τα 18 βήματα πριν την κατάσχεση εις χείρας τρίτων | του Γιώργου Θεοδόση

Φοροτεχνικός – Λογιστής
Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας-Φιλιππιάδας
Μέλος του ΔΣ της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών ΠΟΦΕΕ


Διανύοντας την περίοδο των Αποκριών πολλοί από εμάς θα προσπαθήσουμε να συμβαδίσουμε με τα ήθη και έθιμα που υπάρχουν για λίγες ημέρες ξενοιασιάς. Δυστυχώς όμως από την άλλη η καθημερινότητα μας προσγειώνει στα προβλήματα που βιώνουμε για τον αγώνα επιβίωσης.

Ένα πρόβλημα που υπήρχε αλλά ξανά εμφανίστηκε έντονα πρόσφατα είναι οι διαδικασίες που ακολουθεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι:
⬛ Βήμα 1
Επιλογή οφειλέτη.
Επιλογή οφειλέτη, κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Τμήματος της αρμόδιας, κατά περίπτωση Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, την φορολογική συμπεριφορά, την διακοπή της παραγραφής, κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από την Διοίκηση (όπως ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών, κ.λ.π.).

⬛ Βήμα 2
Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων.
Έρευνα, για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη (μισθό, σύνταξη, ενοίκιο, απαιτήσεις από τρίτους, κ.λπ.) για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου, του ποσού που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου.

⬛ Βήμα 3
Δημιουργία μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (ΚΧΤ) στα χέρια τρίτου στο TAXIS, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 30Α του ν.δ. 356/1974 ή δημιουργία ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (KTX) στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 30 Β του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.

⬛ Βήμα 4
Ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και υπογραφή από τον Προϊστάμενο του, αρμόδιου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως.

⬛ Βήμα 5
Αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου σε ηλεκτρονικό κατασχετήριο.

⬛ Βήμα 6
Έγκριση από τον Προϊστάμενο, κατά περίπτωση, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου και αποστολή αυτού.

⬛ Bήμα 7
Καταχώρηση κατασχετηρίου στην βάση δεδομένων ACCESS της Ε.Μ.ΕΙΣ.

⬛ Βήμα 8
Ανάθεση σε υπάλληλο της Υπηρεσίας ή συνεργαζόμενο με την Φορολογική Αρχή δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο. Καταχώρηση των στοιχείων του οριζόμενου υπαλλήλου ή του δικαστικού επιμελητή στο σχετικό πεδίο του ΚΧΤ, καταχώρηση στην εκτύπωση παραλαβής του ΚΧΤ της ημερομηνίας παραλαβής προς επίδοση.

⬛ Βήμα 9
Επίδοση μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ στον τρίτο. Σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης.

⬛ Bήμα 10
Στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου στην δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το ΚΧΤ επιστρέφεται στην εκδούσα το κατασχετήριο αρμόδια Φορολογική Αρχή και καταχωρείται στο πεδίο των παρατηρήσεων του ΚΧΤ ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό.

⬛ Βήμα 11
Ο τρίτος, εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου (8 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες), είτε, υποβάλλει εγγράφως δήλωση δια αναφοράς που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο, είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλει ταχυδρομικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

⬛ Βήμα 12
Αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου. Εξετάζεται η ειλικρίνεια και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής.

⬛ Βήμα 13
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου, ο τρίτος λογίζεται ως οφειλέτης του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Βεβαίωση της οφειλής σε βάρος του τρίτου, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1138/2006.

⬛ Βήμα 14
Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα με αναφορά της ταυτότητας οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ).

⬛ Βήμα 15
Παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται η δήλωση τρίτου επί ηλεκτρονικού ΚΧΤ. Καταχώριση του περιεχομένου της στο σχετικό πεδίο TAXIS. Στην περίπτωση μη υποβολής.

⬛ Βήμα 16
Αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου. Επί ανειλικρινούς δήλωσης τηρείται η διαδικασία των βημάτων 12 έως και 12β.

⬛ Βήμα 17
Στην περίπτωση που δεν αποδοθεί το κατασχεθέν στα χέρια του τρίτου, ποσόν, εντός των οριζόμενων από τον νόμο προθεσμιών, διενεργείται βεβαίωση του ποσού σε βάρος του τρίτου, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην ΠΟΛ.1138/7.12.2006.

⬛ Βήμα 18
Η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου επί ηλεκτρονικών κατασχετηρίων διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος, με αναφορά στην μοναδική ταυτότητα οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ). Η απόδοση αυτή διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών.

 

Σύνολο Χρόνου διεκπεραίωσης όλων των ως άνω βημάτων:  11 – 20 ημέρες, κατά προσέγγιση.

Αναφέρομαι αναλυτικά στην διαδικασία για να καταλήξω ότι θεωρώ απαράδεκτο την κατάσχεση ποσών που προέχονται από μισθό, ή σύνταξη.

Είναι αδιανόητο στη διαδικασία αυτή να μην εφαρμόζεται το ακατάσχετο των 1200 ευρώ μηνιαίως!

Αλήθεια μπορεί να ζήσει σήμερα με αυτούς τους βασικούς μισθούς και συντάξεις και να του κατασχέσεις και το 1/5 του ποσού;

Άμεσα το μέτρο αυτό θα πρέπει να σταματήσει να ισχύει για μισθούς και συντάξεις και να εφαρμοστεί το ακατάσχετο των 1200 ευρώ για όλες στις περιπτώσεις όπως ενοίκια ή απαιτήσεις από πελάτες.

Καλή Δύναμη!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *