in

Ερώτηση του Χρήστου Γκόκα σχετικά με τους ενιαίους κανόνες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας


Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους υπόλοιπους Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την άνιση αντιμετώπιση των ασφαλισμένων και την καθυστέρηση της εφαρμογής ενιαίων κανόνων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι με το άρθρο 11 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται η εναρμόνιση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, μέσω της σύστασης επιτροπής για την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και την υποβολή σχετικού πορίσματος στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εισήγηση νέου νομοθετικού πλαισίου, που σκοπό θα έχει την εξάλειψη των ανισοτήτων από τη διαφορετική μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων.

Όμως επισημαίνουν ότι σχεδόν έξι (6) χρόνια μετά τη ψήφιση του συγκεκριμένου Νόμου ακόμα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι επιμέρους διατάξεις των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων. Η ολιγωρία της προηγούμενης Κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επί 4,5 χρόνια συνεχίζεται από την Κυβέρνηση της ΝΔ, που παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της εντός του 2021 στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εν έτει 2022 ακόμα περιμένουμε χωρίς να γνωρίζουμε, φυσικά, μέχρι πότε.

Επιπλέον σημειώνουν ότι όλη αυτή η καθυστέρηση είναι εις βάρος των συνταξιούχων, καθώς η ίδια περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά και με διαφορετικές αποδοχές για τους ασφαλισμένους του (πρώην) ΟΓΑ, άλλες του (πρώην) ΙΚΑ, του ΝΑΤ κ.ο.κ.. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι, μεταξύ εκατοντάδων περιπτώσεων, μιας ασφαλισμένης στο πρώην ΙΚΑ που πάσχει από μυασθένεια, αλλά δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση το N. 612/1977, ενώ αν ήταν ασφαλισμένη στο Δημόσιο με τον ίδιο Νόμο θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας ενιαίων κανόνων για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ και πότε, επιτέλους, η Κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή τη σχετική ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία εναρμόνισης των κανόνων συνταξιοδότησης και του ύψους των παροχών στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.

Επίσης ζητούν να ενημερωθούν εάν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να συνεχίσει την περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης σε βάρος κυρίως των χαμηλοσυνταξιούχων, όπως γίνεται ήδη αυτό το διάστημα των 30 μηνών διακυβέρνησής της, μειώνοντας ακόμα και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως η αύξηση των απαιτουμένων ημερών ασφάλισης, όταν και αν προκύψει η νέα νομοθετική παρέμβαση που αναμένεται.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «30 μήνες διακυβέρνησης της ΝΔ και οι ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ακόμη αναζητούνται και οι ασφαλισμένοι αντιμετωπίζονται άνισα»

Κύριε Υπουργέ,

Με το άρθρο 11 του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η εναρμόνιση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, προκειμένου να ξεπεραστούν οι ανισότητες που απορρέουν από τη διαφορετική µεταχείριση όμοιων περιπτώσεων.

Ειδικότερα, δεδομένων του πολυκερματισμού, της πολυνομίας και των ανισοτήτων σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και λήψης ασφαλιστικών παροχών καθώς και του ύψους και της έκτασης αυτών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους με αναπηρίες που χαρακτήριζε το προϋφιστάμενο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, με το άρθρο 11 του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η σύσταση επιτροπής µε αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και την υποβολή σχετικού πορίσματος στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου ο Υπουργός να εισηγηθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο με ενιαίους κανόνες για όλους.

Ωστόσο, σχεδόν 6 χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016, Ενιαίος Κανονισμός δεν υφίσταται, αφού ούτε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής της, ούτε η Κυβέρνηση της ΝΔ ,στην μέχρι τώρα διακυβέρνησή της, έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ανικανότητας είναι εν έτει 2022 να εξακολουθούν να ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.

Με άλλα λόγια, ο πολυκερματισμός και οι ανισότητες σε ότι αφορά τη συνταξιοδότηση και το ύψος των παροχών συνεχίζονται: άλλες παροχές και διαφορετικό ύψος παροχών στο άτομο με αναπηρία που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, άλλες στον (πρώην) ΟΓΑ, άλλες στο (πρώην) ΙΚΑ, στο ΝΑΤ κ.ο.κ.!!!

Ενδεικτική – ανάμεσα σε εκατοντάδες ανισότητες- είναι η περίπτωση ασφαλισμένης του ιδιωτικού τομέα (ασφαλισμένη στο πρώην ΙΚΑ) που πάσχει από μυασθένεια αλλά δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση το ν. 612/1977. Η ίδια εργαζόμενη, αν ήταν ασφαλισμένη στο Δημόσιο θα δικαιούτο να συνταξιοδοτηθεί με βάση τον ν. 612/77!

Και τούτο συμβαίνει, διότι 30 μήνες μετά την έναρξη της διακυβέρνησης από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο η Κυβέρνησή σας δεν έχει καταθέσει στη Βουλή τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να εναρμονίσει τους παλιούς κανόνες, αλλά η Επιτροπή που συστάθηκε (Υ.Α. 43954/25-6-2021 – ΑΔΑ: ΩΥΟΧ46ΜΤΛΚ-ΩΗ5), δεν έχει καταλήξει στο σχετικό Πόρισμα, παρότι διαβεβαιώνατε τη Βουλή ότι «Η Ομάδα Εργασίας αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να παραδώσει το πόρισμά της στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός του 2021» (από την υπ’ αριθμ. 52128/30-7-2021 απάντησή σας σε σχετική ερώτηση μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου).

Επειδή έχουν περάσει σχεδόν έξι χρόνια από την ψήφιση του ν. 4387/2016 και την – δήθεν – ουσιαστική ενοποίηση του ΕΦΚΑ,

Επειδή το αποτέλεσμα της μη εναρμόνισης των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησής των ατόμων με αναπηρία διαιωνίζει τις ανισότητες μεταξύ ασφαλισμένων με όμοιες αναπηρίες και όμοια ασφαλιστικά δεδομένα,

Επειδή η διαφοροποίηση ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ατόμων με αναπηρία με απολύτως όμοια χαρακτηριστικά με μοναδικό κριτήριο τον (πρώην) ασφαλιστικό φορέα από τον οποίο προέρχονται αντιβαίνει την συνταγματική αρχή της ισότητας,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας ενιαίων κανόνων για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ το οποίο, σύμφωνα με τη δέσμευσή σας, αναμενόταν να παραδοθεί εντός του 2021;

  2. Πότε τελικά, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει στη Βουλή τη σχετική ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία εναρμόνισης των κανόνων συνταξιοδότησης και του ύψους των παροχών στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω αναπηρίας;

  3. Επειδή η πολιτική της Κυβέρνησης σε αυτό το διάστημα των 30 μηνών χαρακτηρίζεται από την συνεχή περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης σε βάρος κυρίως των χαμηλοσυνταξιούχων, σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτή την πολιτική; Σχεδιάζετε δηλαδή με την νομοθετική παρέμβασή σας, όποτε και αν αυτή υλοποιηθεί, να μειώσετε ακόμη και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (π.χ. αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος, χαμηλότερες συντάξεις);

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *