in

Κώστας Μπάρκας: Απούσα η κυβέρνηση από τη στήριξη των μισθωτών σχολικών κυλικείων


Ερώτηση για την ανάγκη πολύπλευρης στήριξης των μισθωτών σχολικών κυλικείων, κατέθεσαν προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών είκοσι πέντε (25) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, ύστερα από πρωτοβουλία του Βουλευτή Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα.
Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, ο κλάδος των μισθωτών σχολικών κυλικείων, που στη συντριπτική του πλειονότητα απαρτίζεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα, έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα, λόγω και του ακολουθούμενου κυβερνητικού σχεδιασμού, τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη εν γένει της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.
Στα δεδομένα, ότι αφενός η μίσθωση σχολικού κυλικείου είναι μια δραστηριότητα που δεν ασκείται όλες τις ημέρες του χρόνου και αφετέρου ότι υπάρχει πλαφόν, ορισμένο από την κυβέρνηση, στις τιμές των προϊόντων που πωλούν, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που επιτρέπεται να πωλούν, έρχονται να προστεθούν οι συνέπειες των πανδημικών κυμάτων. Ειδικότερα, οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων βίωσαν και εξακολουθούν να βιώνουν την αβεβαιότητα της παύσης λειτουργίας ενός κυλικείου μιας σχολικής μονάδας λόγω κορωνοϊού, με το ενδεχόμενο κλεισίματος του κυλικείου μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν αυτό επέλθει. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί πηγαίνουν για καταστροφή και άρα οικονομικές απώλειες, αφού το ξαφνικό κλείσιμο ή η υπολειτουργία μιας σχολικής μονάδας συνεπάγεται ότι τουλάχιστον τα προϊόντα με σύντομη ημερομηνία λήξης δεν θα πωληθούν. Επίσης, όταν σε ένα τμήμα σημειωθεί κρούσμα κορωνοϊού, πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και μαθητές που δεν έχουν προσβληθεί δεν προσέρχονται στο σχολείο τις επόμενες μέρες, με συνέπεια τον ξαφνικά μειωμένο κύκλο εργασιών, χωρίς να υπάρχει μια ελάχιστη προετοιμασία, ώστε να αντιδράσουν ανάλογα, οι μισθωτές σχολικών κυλικείων.
Ακόμη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι στα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, λόγω κορωνοϊού, εντάσσονται όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό. Η επιλογή αυτή όμως αποκλείει τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών σχολικών κυλικείων διότι είναι αυτοαπασχολούμενοι.
Απορία προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι αν και τα σχολικά κυλικεία ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης, εντούτοις δεν εντάσσονται σε αντίστοιχα κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης, αποτελώντας τον μόνο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της Εστίασης που δεν εντάσσεται σε Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Οι πράξεις και οι παραλείψεις της κυβέρνησης έχουν διαμορφώσει μια ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση και οι Βουλεύτριες και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν ποια μέτρα πρόκειται να λάβουν, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων, καθώς η πληρότητα, ειδικά την τελευταία διετία, ήταν μειωμένη. Δεύτερον, να μειωθεί αναδρομικά το σχετικό μίσθωμα, όπως συνέβη σε άλλους κλάδους. Τρίτον, να διευρυνθούν τα επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα. Τέταρτον, να καταργηθεί η έκτακτη εισφορά, διότι είναι μια οικονομική δραστηριότητα, που λαμβάνει χώρα τους μισούς σχεδόν μήνες του έτους. Πέμπτον, να ενταχθεί και ο συγκεκριμένος κλάδος σε κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης. Και τέλος, να ενταχθεί το σύνολο του κλάδου και όχι μόνο όσοι απασχολούν προσωπικό στα σχετικά προγράμματα οικονομικής στήριξης λόγω του κορωνοϊού.
Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση των Βουλευτριών και των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία:

Αθήνα, 30/062022

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
– Οικονομικών
– Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Παιδείας και Θρησκευμάτων
– Εσωτερικών

Θέμα: «Ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των μισθωτών σχολικών κυλικείων»
Σε υπέρμετρη επιβάρυνση της οικονομικής κατάστασής τους έχουν βρεθεί οι μισθωτές σχολικών κυλικείων, λόγω και του ακολουθούμενου κυβερνητικού σχεδιασμού, τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη εν γένει της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Να σημειωθεί ότι στη συντριπτική του πλειονότητα ο εν λόγω κλάδος αποτελείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα.
Ο κλάδος των σχολικών κυλικείων έχει ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που ο εκάστοτε σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του. Καταρχάς, αποτελεί μια δραστηριότητα που δεν ασκείται όλες τις ημέρες του χρόνου, αλλά ολοκληρώνεται κάθε χρόνο με τη λήξη του σχολικού έτους. Επιπλέον, υπάρχει πλαφόν, ορισμένο από την κυβέρνηση, στις τιμές των προϊόντων που πωλούν, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, που επιτρέπεται να πωλούν.
Στα παραπάνω δεδομένα έρχονται να προστεθούν οι συνέπειες των πανδημικών κυμάτων. Ειδικότερα, οι επαγγελματίες του χώρου των σχολικών κυλικείων βίωναν και εξακολουθούν να βιώνουν την αβεβαιότητα της παύσης λειτουργίας ενός κυλικείου μιας σχολικής μονάδας λόγω κορωνοϊού, με το ενδεχόμενο κλεισίματος του κυλικείου μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν αυτό επέλθει. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί πηγαίνουν για καταστροφή και άρα οικονομικές απώλειες για τους επαγγελματίες, αφού το ξαφνικό κλείσιμο ή η υπολειτουργία μιας σχολικής μονάδας συνεπάγεται ότι τουλάχιστον τα προϊόντα με σύντομη ημερομηνία λήξης δεν θα πωληθούν. Επίσης, όταν σε ένα τμήμα σημειωθεί κρούσμα κορωνοϊού, πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και μαθητές που δεν έχουν προσβληθεί δεν προσέρχονται στο σχολείο τις επόμενες μέρες, με συνέπεια τον ξαφνικά μειωμένο κύκλο εργασιών των κυλικείων, χωρίς να υπάρχει μια ελάχιστη προετοιμασία, ώστε να αντιδράσουν ανάλογα, οι μισθωτές σχολικών κυλικείων.
Ακόμη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι στα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, λόγω κορωνοϊού εντάσσονται όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό. Η επιλογή αυτή όμως αποκλείει τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών σχολικών κυλικείων διότι είναι αυτοαπασχολούμενοι.
Απορία προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι αν και τα σχολικά κυλικεία ανήκουν στον κλάδο της Εστίασης, εντούτοις δεν εντάσσονται σε αντίστοιχα κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης, αποτελώντας τον μόνο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της Εστίασης που δεν εντάσσεται σε Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Επειδή, η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύει με όρους ισοτιμίας τις οικονομικές δραστηριότητες στη χώρα,
Επειδή, ο κλάδος των μισθωτών σχολικών κυλικείων έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, επιδεινώνοντας περαιτέρω τους όρους δραστηριοποίησης σε έναν οικονομικό κλάδο, που τα περιθώρια οικονομικής μεγέθυνσης είναι δεδομένα,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
– Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου,
– να αναπροσαρμοστεί ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων, καθώς η πληρότητα, ειδικά την τελευταία διετία, ήταν μειωμένη;
– να μειωθεί αναδρομικά το σχετικό μίσθωμα;
– να διευρυνθούν τα επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα;
– να καταργηθεί η έκτακτη εισφορά, διότι είναι μια οικονομική δραστηριότητα, που λαμβάνει χώρα τους μισούς σχεδόν μήνες του έτους;
– να ενταχθεί και ο συγκεκριμένος κλάδος σε κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης;
– να ενταχθεί το σύνολο του κλάδου και όχι μόνο όσοι απασχολούν προσωπικό στα σχετικά προγράμματα οικονομικής στήριξης λόγω του κορωνοϊού;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αμανατίδης Ιωάννης
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Ψυχογιός Γεώργιος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *