in

Φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για το λαό

Τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην ΉΠΕΙΡΟ Ζώη Γαλατά για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα


Μεγάλης σημασίας για τον απόλυτο έλεγχο της αγροτοδιατροφής από το κεφάλαιο αποτελεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε («πράσινη» συμφωνία, επιπλέον αναπροσανατολισμός των επιδοτήσεων υπέρ των μεγαλοαγροτοκτηνοτρόφων και των επιχειρήσεων), οι συνεχιζόμενες τρομακτικές αυξήσεις (λιπάσματα, ζωοτροφές, πετρέλαιο, ρεύμα κτλ), η συνεχιζόμενη συγκεντροποίηση παραγωγής και γης αλλά και η καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων (ειδικά μεσαίων μονάδων) δια μέσου εξαγορών και λουκέτων.

Οι φετινές τιμές των λιπασμάτων-ζωοτροφών (αυξήσεις από 30% μέχρι 250%), του πετρελαίου και του ρεύματος υπερδιπλασιάζουν το κόστος παραγωγής των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων ενώ με βάση πρόσφατη μελέτη του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) με τη «πράσινη» συμφωνία, θα έχουμε αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση -15% στο κύκλο εργασιών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα (υπολογίζεται στα 11,5 δις ). Όλες αυτές οι προβλέψεις δεν παίρνουν υπόψη τους, τους καύσωνες, τη ξηρασία, τις πυρκαγιές, τους παγετούς και τις καταστροφικές πλημμύρες που αναμένεται να διαρκέσουν για πολύ ακόμα λόγω της συνεχιζόμενης κλιματικής κρίσης-περιβαλλοντικής καταστροφής.

Στην Ήπειρο ενταγμένη σε αυτό το σχέδιο αποτελεί η εξαγορά της ΔΩΔΩΝΗ από την CVC, η οποία ελέγχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Vivartia στην Ευρώπη και μια σειρά εταιρίες (ΔΕΛΤΑ, ΚΟΛΙΟΣ κτλ)…

Αντίστοιχη συγκέντρωση παραγωγής έχουμε παντού. Στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής η Andromeda Seafood αποτελεί 70% του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.

Στην ίδια ρότα και η εξαγορά της ΚΡΟΠ OE (εταιρεία εμπορίας εσπεριδοειδών στην Άρτα) από πολυεθνικό Fund με τάση επέκτασης στη Βόρεια Ελλάδα (ακτινίδια).

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεντροποίηση στο κλάδο της ελαιοπαραγωγής της μεγάλης καλλιέργειας αλλά και των εσπεριδοειδών, έχουμε εν μέσω πανδημίας μια ταχύτατη διείσδυση του πολυεθνικού κεφαλαίου στον αγροτοδιατροφικό τομέα και όχι μόνο (βλ ενέργεια, τουρισμός, εμπόριο, τηλεπικοινωνίες). Τη συγκεντροποίηση αυτή ευνοεί η νέα ΚΑΠ της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, οι συνεταιρισμοί ΑΕ, οι λεγόμενες ολιγομελής ομάδες «παραγωγών» που χρηματοδοτούνται αδρά (βλ. ψυγεία συσκευαστήρια κτλ) αλλά και το περιβόητο «Μητρώο αγρτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων» του οποίου υποστηρικτές με άμεσο ή έμμεσο τρόπο είναι όλο το κοινοβουλευτικό τόξο, ένα «Μητρώο που αφήνει στην απέξω χιλιάδες εργατοαγρότες και αγροτοεργάτες από τις κορονοαποζημιώσεις και τις αποζημιώσεις των καμένων εκτάσεων….

Όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό πιστό στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστό στη πολιτική συγκεντροποίησης της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής μέσω των εξαγορών, των ολιγομελών ομάδων παραγωγής και των διαεπαγγελματικών ενώσεων συμβάλλουν στην πλήρη καπιταλιστικοποίηση της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής της οποίας τα αποτελέσματα τα βιώνουμε σήμερα με την πανδημία του COVID 19 που αποτελεί συνέχεια των τρελών αγελάδων, των ιών των χοίρων, των πτηνών κτλ.

Ο παραγόμενος πλούτος σε συνδυασμό με τις τεράστιες επιστημονικοτεχνικές δυνατότητες της εποχής μας, δημιουργούν όρους για να τραφεί ποσοτικά αλλά και ποιοτικά ο λαός. Απαραίτητος όρος είναι η απελευθέρωση της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής (και όλων των στρατηγικών κλάδων) από την κυριαρχία του κεφαλαίου, την εντατική χημικό-τοξική εκμετάλλευση της φύσης και τον εφιάλτη των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

Απαιτείται:
Να δημιουργηθεί κοινό μέτωπο της εργαζόμενης πλειοψηφίας των ανέργων και της νεολαίας με τους φτωχομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους για την έξοδο από την Ε.Ε και τη σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου για να μην πεινάσει ο λαός με πρόγραμμα πάλης που περιλαμβάνει:
1) τη δημιουργία μεγάλων περιφερειακών δημοκρατικών πρωτοβάθμιων παραγωγικών συνεταιρισμών αγροτοκτηνοτρόφων–αλιέων-ιχθυοκαλλιεργητών. Συνεταιρισμών ενταγμένων σε μια σχεδιοποιημένη οικονομία με κριτήριο ότι θέλουμε να γίνουμε οι «ελεύθεροι συνεταιρισμένοι παραγωγοί», με κοινωνικοποιημένη τη γη και με εργατικό έλεγχο.
2) την εθνικοποίηση-κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση των τραπεζών και όλων των αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.
 3) τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα τροφίμων, ερευνητικών κέντρων, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς και τα δημόσια πανεπιστήμια, που θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού με κεντρικό σχεδιασμό και με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες.
 4) ένα δημόσιο φορέα τροφίμων που θα ελέγχει πλήρως τα σημεία πώλησης με δημοκρατικό εργατικό έλεγχο στην επάρκεια, στη διάθεση και στον έλεγχο των τιμών.
5) την περιβαλλοντική προστασία, τη δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία. Την ανάπτυξη και ανάδειξη των τοπικών πολιτισμών μέσω των παραγόμενων προϊόντων.

Ως ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ προβάλλουμε ως άμεσο πρόγραμμα πάλης:
1. Φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για το λαό. Χτύπημα της αισχροκέρδειας βιομηχάνων, μεγαλεμπόρων και σούπερ –μάρκετ. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα στους αγροτοκτηνοτρόφους. Μπλόκο στην ασυδοσία των εμποροβιομηχάνων-τυποποιητών, άμεση πληρωμή των παραγωγών. Όχι στην «ανοιχτή πώληση» των προϊόντων.
2. Ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο (όπως στους εφοπλιστές), φτηνό ρεύμα και νερό (όπως στους βιομήχανους). Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά μέσα, εφόδια, ζωοτροφές, φάρμακα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Βασικά έργα υποδομής, δωρεάν επιστημονική επιμόρφωση.
3. Κατάργηση του «μητρώου αγροτών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων» που αποτελεί μηχανισμό ξεκληρίσματος των εργατοαγροτών – αγροτοεργατών. Κατάργηση των επιδοτήσεων σε βιομηχάνους και μεγαλοαγρότες. Χορήγησή τους αποκλειστικά σε φτωχομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για συνεταιριστική παραγωγή με τους εργατοαγρότες-αγροτοεργάτες ενταγμένους σε αυτή.
4. Όχι στις περικοπές των επιδοτήσεων και τους περιορισμούς της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ για το 2021-2027. Ανατροπή της αντιαγροτικής ΚΑΠ της Ε.Ε.
5. Αφορολόγητο και ακατάσχετο αγροτικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατασχέσεων για κατοικίες και χωράφια φτωχών αγροτών κτηνοτρόφων και εργαζομένων-ανέργων.
6. Πλήρη, δημόσια ασφάλιση και άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για κάθε ζημιά και καταστροφή παραγωγής, φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου. Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για τις πρόσφατες καταστροφές (πάγο, πλημμύρες) αλλά και των αποζημιώσεων των προηγούμενων ετών. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δικτύων διανομής του αρδευτικού νερού μέσω ΣΔΙΤ.
7. Ανθρώπινες αγροτικές συντάξεις, στα 60 χρόνια στους αγρότες και στα 55 χρόνια στις αγρότισσες. Να ξαναδοθούν τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα άδειας στους συνταξιούχους.
8. Πλήρη ισοτιμία δικαιωμάτων στους εργάτες γης, μόνιμους και εποχιακούς, Έλληνες και Μετανάστες, όχι στον ρατσισμό και τον φασισμό. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ταμεία ανεργίας και αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
9. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας τροφίμων. Όχι στα νοθευμένα τρόφιμα και τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Άμεση χρηματοδότηση μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας.
10. Άμεση κάλυψη του χαμένου εισοδήματος των φτωχών και μεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και αυτοαπασχολούμενων που πλήττονται από την πανδημία και όχι των μεγαλοαγροτών, βιομηχάνων και τυποποιητών. Απαγόρευση των απολύσεων σε όλες τις βιομηχανίες και εταιρείες του αγροτοδιατροφικού κλάδου-συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού για όλους τους εργαζόμενους.
11. Δωρεάν μέτρα προφύλαξης και απολύμανσης για όλους. Ενίσχυση με προσωπικό και εξοπλισμό των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων. Δωρεάν μαζικά τεστ για το κορονοϊό. Ενίσχυση του ΕΣΥ. Προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας.

 Για να ζήσουν στα χωράφια τους οι φτωχομεσαίοι αγρότες πρέπει να καλύπτουν  το κόστος παραγωγής  και να βγάζουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο  με παράλληλη πτώση  των τιμών στο ράφι για να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του λαού , ενάντια στη διπλή εκμετάλλευση αγρότη και καταναλωτή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *