in

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων – Ένα Τμήμα με αδιαμφισβήτητη ποιότητα», ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (ΠΤΝ) βρίσκεται σε μια διαρκή δυναμική τροχιά ανάπτυξης που συνδιαμορφώνεται με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας που το συναποτελούν, με κύριο στόχο την ποιοτική φοιτητοκεντρική μάθηση. Το Τμήμα μετά από 30 χρόνια λειτουργίας του έχει ως κεντρικό στόχο την υψηλού επιπέδου απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτούντων σε αυτό. Το διασφαλίζει με τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του προσφερόμενου Προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ), μέσω εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητάς του. Κάθε χρόνο προβαίνει σε επικαιροποίηση του ΠΠΣ εναρμονιζόμενο με τις σύγχρονες εξελίξεις στην έρευνα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση το Τμήμα κατέκτησε το απόλυτο ΑΡΙΣΤΑ.
Με αφορμή την επίδοση του αυτή φιλοξενούμε σήμερα στη ΔΦ συνέντευξη της κ. Αικατερίνη Πλακίτση στον Χρήστο Τσούτση, Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος από το 2017, που φαίνεται να έχει συντελέσει με το έργο της τα μέγιστα στη διαμόρφωση του προφίλ του ως δυναμικό, εξωστρεφές και με Ευρωπαϊκή και διεθνή ταυτότητα.

•  Η ποιότητα του παρεχόμενου έργου του ΠΤΝ, όπως γνωρίζουμε, πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως εξαιρετική μέσω μιας επίπονης και μακράς διαδικασίας αξιολόγησης. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη διαδικασία αυτή;
Η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και συνακόλουθα των πτυχίων που παρέχουμε στους αποφοίτους του Τμήματος είναι μια πάγια και επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Κάθε Τμήμα, όπως και το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, υποβάλλει έναν εκτεταμένο φάκελο με το Πρόγραμμα Σπουδών του, τις διαδικασίες φοιτητοκεντρικής μάθησης που επιτελεί, τις υποδομές και το όραμά του. Στη συνέχεια ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από διεθνή επιτροπή – εμείς είχαμε ως κριτές δύο καθηγητές μεγάλων Πανεπιστημίων της Αμερικής και μία διακεκριμένη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

 

•  Αυτή η επιτυχία σας ήταν μια συλλογική προσπάθεια και πώς προέκυψε; Ποιους είχατε αρωγούς;
Ήταν συλλογική προσπάθεια. Υπάρχει η επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης, οι διευθυντές των μεταπτυχιακών, οι υπεύθυνοι των πρακτικών ασκήσεων και όλοι μαζί οι καθηγητές. Όλοι ανεξαιρέτως συνεργάστηκαν με την Πρόεδρο για το επιτυχές αποτέλεσμα. Κύριος εσωτερικός αρωγός ήταν ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες της αντίστοιχης υπηρεσίας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ). Καθοριστική ήταν η συμβολή των φοιτητών που έδωσαν συνέντευξη στους διεθνείς κριτές. Ιδιαιτέρως δυναμική ήταν η συμμετοχή των αποφοίτων του Τμήματος που κάνουν επιτυχημένες καριέρες στην Ελλάδα και στις «παροικίες» σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Εξαιρετική η στήριξη του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, που συμμετείχε αυτοπροσώπως στην ομάδα των κοινωνικών εταίρων. Στους κοινωνικούς εταίρους συμμετείχαν ο Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου κ. Κωνσταντίνος Καμπουράκης, Διευθυντές σημαντικότατων Μουσείων των Ιωαννίνων, Διευθυντές Σχολείων και οι Αιρετοί του κλάδου των εκπαιδευτικών ήταν μαζί μας στην όλη διαδικασία. Η σχέση μας με τους κοινωνικούς εταίρους είναι μια σχέση συμβίωσης, μια σχέση win-win, και αυτό έτυχε εξαιρετικής αποδοχής από τους διεθνείς κριτές.

 

•  Τι σημαίνει πρακτικά η διάκριση σας αυτή και πως αποτυπώνεται στην λειτουργία και την περαιτέρω πορεία του Τμήματος;
Η διάκρισή μας με το απόλυτο fully compliant, δηλ. ο βαθμός Α σε καθένα από τα 10 κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης σημαίνει πολλά. Λίγα Τμήματα πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Το αποτύπωμα αυτής ξεκινά από την εγκυρότητα και αναγνωρισιμότητα του πτυχίου διεθνώς, συνεχίζουμε με τη μεταφορά των πιστωτικών μονάδων σε πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, την ισότιμή πρόσβαση σε αγορές εργασίας διεθνώς και την υψηλή αξία και πρόσβαση σε διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα κ.ο.κ.

 

•  Τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα όλης της χώρας, και φαντάζομαι και το Τμήμα σας, βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όπως άλλωστε και ολόκληρη η κοινωνία στον καιρό της πανδημίας. Ποιές ενέργειες ή ποιά μέτρα εφαρμόσατε για να ξεπεράσετε τις όποιες δυσκολίες αναφορικά με την έρευνα ή συνολικά με την εκπαιδευτική διαδικασία;
Εν μέσω πανδημίας εργαζόμαστε εξ αποστάσεως και είναι αλήθεια ότι όλοι οι καθηγητές εργάστηκαν και εργάζονται σκληρά για τον μετασχηματισμό του διδακτικού αντικειμένου σε αποτελεσματικές εξ αποστάσεως μορφές, virtual labs, αντεστραμμένη τάξη, μικροδιδασκαλίες κ.λπ. αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία WEB2.0 και όλη τη διηνυμένη εμπειρία έως τώρα. Παράλληλα, οργανώσαμε επιτροπή εφαρμογής των μέτρων κατά της διάδοσης του COVID19 και προμηθευτήκαμε όλο το υγειονομικό υλικό για να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάποια στιγμή, γιατί Πανεπιστήμιο σημαίνει αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο και ζωή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον για γνώση, και προσωπική εξέλιξη και για εμάς και για τους φοιτητές μας.

 

•  Τέλος, ποια είναι τα σχέδια σας για το εγγύς μέλλον ή αν υπάρχουν προγράμματα που περιμένουν υλοποίηση;
Στο εγγύς μέλλον θα αναφέρω δύο εμβληματικές δράσεις μας:
Α) εργαζόμαστε για την επέκταση της πρακτικής μας άσκησης στον ευρωπαϊκό χώρο μέσω του e-twinning και αξιοποίηση της πρέσβειρας κ. Βαρβάρας Ζαντραβέλη και της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ.
Β) οργανώνουμε επιπλέον ενός βασικού και ενός Διατμηματικού Master που υλοποιούμε σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και ένα νέο τρίτο διακρατικό Master με το κεντρικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας «Moscow State University of Psychology and Education”.
Γ) ενισχύουμε τις διεθνείς κινητικότητες για επιμόρφωση και διδασκαλία όλων των μελών της επιστημονικής κοινότητας προς όλες τις χώρες του κόσμου με έμφαση την Ασία, τον Καναδά και τη Βραζιλία για το αμέσως προσεχές διάστημα που θα μας επιτραπεί να ταξιδέψουμε.
Δ) ενισχύουμε το πρόγραμμα ανταποδοτικών υποτροφιών πλήρους ή μερικής κάλυψης ώστε να κρατήσουμε τους φοιτητές μας στην έρευνα στα εργαστήριά μας, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα που διατίθενται όπως τα προγράμματα Περιφερειακής Αριστείας, ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ, Διασυνοριακής συνεργασίας και ERASMUS.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *