in

ACT–ACTive citizenship schools – Τα σχολεία των ενεργών πολιτών


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Υπουργεία Παιδείας και Εκπαιδευτικούς Φορείς της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2017 – 2021 με τον τίτλο: “ACT–ACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences”, με στόχο την προώθηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα των τεσσάρων χωρών εγκρίθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και έχει ως θέμα προτεραιότητας την προώθηση των θεμελιωδών αξιών μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που αφορούν την πολυμορφία στο μαθησιακό περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ACT”, για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων είναι ένα καινοτόμο, διεθνές, συνεργατικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου και στους εκπαιδευτικούς τους. Έχει σχεδιαστεί, για να ενισχύσει την έννοια της ιδιότητας του ενεργού πολίτη στους μαθητές μέσω της απόκτησης βασικών κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων και να αναβαθμίσει τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ιδιότητα του πολίτη.

Αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιλοτική του εφαρμογή σε τρεις Σχολικές Μονάδες του Νομού Αττικής, το 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων, το 2ο Γυμνάσιο Αιγάλεω και το 4ο Γυμνάσιο Αλίμου, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και στο ΙΕΠ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούσαν το Πρόγραμμα σε 50 σχολεία του Νομού. Εκτός από την «Ομάδα Εφαρμογής του Έργου», είχαν επιλεγεί από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, το οποίο είχε αναλάβει την ποιοτική και ποσοτική έρευνα του Έργου, και 50 σχολεία, που αποτέλεσαν την «Ομάδα Ελέγχου». Τα σχολεία αυτά, εφάρμοσαν το Πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά και συμμετείχαν στην έρευνα, για να διαπιστωθεί η αλλαγή που σημειώθηκε στην Ομάδα Εφαρμογής.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη από μέλη των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας των τεσσάρων χωρών, αξιολογήθηκε από μέλη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Έργου – Advisory Board for the ACT Project και 107 Γυμνάσια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αττικής το εφάρμοσαν στην τάξη έως το σχολικό έτος 2020 – 2021, δημιουργώντας συνέργειες με 70 σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από τον Βόλο, τον Έβρο, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, την Κάλυμνο, τη Λάρισα, τη Λέσβο, τη Λήμνο και την Πρέβεζα.

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της ολιστικής σχολικής προσέγγισης είναι η προετοιμασία των σημερινών μαθητών και αυριανών πολιτών για την ένταξή τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Στόχος του Έργου είναι να διαμορφώνονται Σχέδια Δράσης “ACT”, που οργανώνονται γύρω από τουλάχιστον ένα από τα θέματα του, όπως την καταπολέμηση διακρίσεων, την κοινωνική ένταξη, την πολιτισμική ετερότητα.

Το Πρόγραμμα “ACT” ανταποκρίνεται στους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Διακήρυξη του Παρισιού, εστιάζοντας στον τομέα της επίσημης/κατώτερης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης. Έχει ως άξονα αντικειμενικούς στόχους, όπως:
⚫ η απόκτηση κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, μέσω της προαγωγής των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
⚫ η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ώστε να αναπτυχθούν αντιστάσεις απέναντι σε όλες τις μορφές διακρίσεων και δογματισμού,
⚫ η εκπαίδευση των μη προνομιούχων παιδιών και νέων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και
⚫ η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της μάθησης, σε συνεργασία με άλλες συναφείς πολιτικές και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Συμπερασματικά, το Πρόγραμμα“ACT – ACTive citizenship projects” διαμορφώνει τις αρχές της Διακήρυξης του Παρισιού σε παιδαγωγικό περιεχόμενο, σε ακολουθία με τις ιστορικές και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο αποδίδοντας προτεραιότητα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως η ελευθερία, η κοινωνική ανοχή και η ίση μεταχείριση. Οι Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές μέσω του Erasmus+ KA3 “ACT” θα καταστούν κεντρικός θεματικός πυρήνας υπό τον τίτλο «Οι Σχολικές Ομάδες ACT-ACTive citizenship καινοτομούν…» στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης “edutv.gr” και θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, δράσης, έρευνας και δημιουργίας για τους μαθητές και μαθήτριες των επόμενων γενεών.

Το 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας είναι ένα από τα συνεργαζόμενα σχολεία του Δικτύου που με τις δράσεις του προάγουν τους στόχους της ενεργής πολιτότητας με θέμα «Ενεργοί Πολίτες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή», Eco –Team –ΒΕ2 και συμμετείχε στη Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: “ACT – ACTive citizenship που πραγματοποιήθηκε από τις 17-21/05/2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *