in

Ερώτηση Χ. Γκόκα και Βουλευτών ΚΙΝΑΛ για την Τροποποίηση του Μέτρου Μ05Σ0803 της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Ηπείρου


Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν Ερώτηση με ταυτόχρονο αίτημα κατάθεσης των σχετικών εγγράφων, προς τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα και Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη σχετικά με πιθανή παραβίαση της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για τη διαχείριση του Νερού στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων (ΥΥΥ Μιτσικελίου) και την σχετική τροποποίηση του Μέτρου Μ05Σ0803 στο Κείμενο Τεκμηρίωσης της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Ηπείρου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν, σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου των Ιωαννίνων, γίνεται λόγος για παραβίαση της με αρ.Ε.Γ.οικ.907/21-12-2017 (ΦΕΚ 4664/Β/29-12-2017) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με την Τροποποίησή της, χωρίς τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών, του πλαισίου που αφορά στη Διαχείριση του Υπόγειου Υδατικού Υποσυστήματος (ΥΥΥ) Μιτσικελίου, με εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου και έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονία, προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Όπως τονίζουν, με την υπ’ αριθμ αρ.Ε.Γ.οικ.1005/04-09-2013 ( ΦΕΚ 2299/13-03-2013) Απόφαση, της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων έχει εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΣΔΛΑΠ). Ανάμεσα στους όρους του ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνεται και το Μέτρο WD05S130 , σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονταν η εκτέλεση νέων γεωτρήσεων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων στα υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ) Μιτσικελίου-Βελλά και Κληματιάς, πέραν των ειδικών περιπτώσεων (ύδρευση, αντικατάστασης, κλπ) που θα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Υδάτων με την υποβολή τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής έκθεσης.
Σε συνέχεια , με την υπ’ αριθμ. 907/21-12-2017 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων εγκρίθηκαν η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΣΔΛΑΠ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ) και τον Μάρτιο του 2019, γνωστοποιήθηκαν από τον ανάδοχο εκπόνησης της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Ηπείρου τα Κείμενα Τεκμηρίωσής της, όπου περιλαμβάνεται και το Μέτρο Μ05Σ0803.
Αποτέλεσμα της ανωτέρω Αναθεώρησης ήταν να επέλθει ο διαχωρισμός του (ΥΥΣ) Μιτσικελίου-Βελλά και η δημιουργία του Υπόγειου Υδατικού Υποσυστήματος (ΥΥΥ) Μιτσικελίου , στο οποίο απαγορεύεται η εκτέλεση νέων γεωτρήσεων και η αύξηση των απολήψεων από υφιστάμενες γεωτρήσεις. Ενώ για το Υπόγειο Υδατικό Υποσύστημα (ΥΥΥ) Βελλά, που διαχωρίστηκε, η απαγόρευση της εκτέλεσης νέων γεωτρήσεων και της αύξηση των απολήψεων από υφιστάμενες γεωτρήσεις έπαψε να υπάρχει.
Μια απαγόρευση, που, όπως σημειώνεται, για το (ΥΥΥ) Μιτσικελίου θεωρήθηκε επιβεβλημένη λόγω του κινδύνου μη επαρκούς υδροδότησης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων μέσω της ΔΕΥΑΙ, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και της δραματικής μείωσης της τροφοδοσίας της Λίμνης Παμβώτιδας , μέσω των πηγών στους πρόποδες του όρους Μιτσικελίου. Παράλληλα, αναφέρουν ότι η Λίμνη Παμβώτιδα, στην οποία εκφορτίζεται το YΥΣ μέσω πηγών, βρίσκεται σε κακή κατάσταση.
Ωστόσο, τονίζουν ότι, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, τον Δεκέμβριο του 2019 η Δ/νση Υδάτων Ηπείρου με έγγραφό της, που υπογράφει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, εισηγήθηκε την τροποποίηση της αναλυτικής περιγραφής του Μέτρου Μ05Σ0803, με αποτέλεσμα να υπάρξει η δυνατότητα αύξησης της ποσότητας άντλησης υδάτων από υφιστάμενα έργα και εκτέλεσης νέων έργων με προϋποθέσεις στο Υδροδοτικό σύστημα Μιτσικελίου, η οποία δυνατότητα δεν υπήρχε στην Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. Ε.Γ οικ. 907/21-12-2017.
Επίσης, υπογραμμίζουν ότι το Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΣΥΑΔ) που έχει συγκροτηθεί, δεν συγκλήθηκε ποτέ, και με αυτή την αιτιολογία, της επίκλησης δηλ. δυσλειτουργίας του σχήματος, με την εισήγησή της η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, διά μέσω της αν Προϊσταμένης της, και την αποδοχή από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε ουσιαστικά την κατάργηση της σχετικής γνωμοδότησης του ΣΥΑΔ. Και σημειώνουν ότι, γίνεται λόγος πως η σχετική εισήγηση δόθηκε, αφού ελήφθησαν υπόψη σχετικές Μελέτες Πανεπιστημίων και Ιδιωτών, οι οποίες εκπονήθηκαν για λογαριασμό επιχειρήσεων, οι οποίες όμως κατά τη δημόσια διαβούλευση της 1ης Αναθεώρησης είχαν ήδη υποστηριχθεί και κατατεθεί δημόσια. Ενώ στα δημοσιεύματα επίσης αναφέρεται ότι η απόφαση προέκυψε μετά από αιτήματα πολιτών και ιδιωτικών εταιρειών.
Για όλα αυτά σημειώνουν ότι προκύπτουν σαφείς προβληματισμοί και ανησυχίες για την ικανότητα του ΥΥΥ Μιτσικελίου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις επαρκούς υδροδότησης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων , με επακόλουθες άμεσες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τη διατήρηση της ήδη εύθραυστης βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας, αλλά και για τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες που απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού .
Επιπλέον τονίζουν ότι το νερό είναι Δημόσιο Αγαθό και κάθε σχετική με αυτό απόφαση θα πρέπει να βγαίνει στο φως και να προκύπτει μετά από ευρεία διαβούλευση.
Για το λόγο αυτό ερωτούν τους Υπουργούς, αν παραβιάστηκε η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων. Αν προκλήθηκε και ποια είναι η ζημιά του δημοσίου συμφέροντος από την Τροποποίηση αυτή. Ποια ήταν τα κριτήρια και τα στοιχεία- Μελέτες που ελήφθησαν υπόψη για την Τροποποίηση αυτή, για τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, για το πόσα και ποια ήταν τα σχετικά αιτήματα που έχουν κατατεθεί στη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου για νέα έργα υδροληψίας ή για επαύξηση της αντλούμενης ποσότητας νερού από το ΥΥΥ Μιτσικελίου μετά την 1-1-2018 και μέχρι την ημερομηνία εισήγησης από τη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της Τροποποίησης της αναλυτικής περιγραφής του Μέτρου Μ05Σ0803. Αν η συγκεκριμένη Τροποποίηση είναι σύμφωνη με τους όρους της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εάν έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η εγκριθείσα επαύξηση της αντλούμενης ποσότητας νερού που έχει ζητηθεί. Και επίσης παράλληλα για όλα τα παραπάνω, ζητούν τα αντίστοιχα έγγραφα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *