in

Κώστας Μπάρκας: Στη Βουλή τα προβλήματα της παράκτιας αλιείας


Την Ενίσχυση του τομέα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ζητούν τριάντα επτά (37) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη και συνυπογράφει ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της αύξησης της τιμής της ενέργειας και των πρώτων υλών και προκειμένου για τη στήριξη του τομέα της αλιείας, ενεργοποίησε το προσωρινό μέτρο του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Έτσι, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγήσουν οικονομική αποζημίωση στους φορείς εκμετάλλευσης των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης για το διαφυγόν τους εισόδημα, καθώς και «ενίσχυση αποθήκευσης» στις οργανώσεις παραγωγών. Το εν λόγω προσωρινό μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2022. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1139, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) θα πρέπει να μπορεί να παρέχει στους εν λόγω φορείς προτιμησιακή μεταχείριση με μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 100%. Ειδικότερα, ως προς τον κύριο ή βοηθητικό κινητήρα σκαφών παράκτιας αλιείας παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού με μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 40%.

Με βάση τα παραπάνω, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλούν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να απαντήσει, μεταξύ άλλων, πότε σκοπεύει να χορηγήσει την οικονομική αποζημίωση στους αλιείς που ενεργοποιήθηκε βάσει του προσωρινού μέτρου του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Δεύτερον, αν προτίθεται να στηρίξει την αντικατάσταση ή και τον εκσυγχρονισμό κύριου ή βοηθητικού κινητήρα αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και ποιο θα είναι το ποσοστό ενίσχυσης. Τρίτον, πώς σχεδιάζει να ενισχύσει την είσοδο νέων αλιέων στον κλάδο παράκτιας αλιείας;

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Οικονομική στήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας»

Ο τομέας της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στη χώρα μας, δηλαδή, οι αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, απειλείται με αφανισμό. Το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει άμεσα, να αναλάβει δράσεις ενίσχυσης του εν λόγω τομέα καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο εθνικός στρατηγικός στόχος της ανάπτυξης βιώσιμης παράκτιας αλιείας θα μείνει μόνο στα χαρτιά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, η παράκτια αλιεία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αλιευτικά αποθέματα τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Έτσι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1139, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) θα πρέπει να μπορεί να παρέχει στους εν λόγω φορείς προτιμησιακή μεταχείριση με μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 100%. Ειδικότερα, ως προς τον κύριο ή βοηθητικό κινητήρα σκαφών παράκτιας αλιείας παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού τους με μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 40%.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς στη χώρα μας, με ειδικότερη αναφορά σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εμπόδια και τους κινδύνους εισόδου νέων ψαράδων στο επάγγελμα, τις μεταβολές του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπως η καταστροφική επίδραση της παρουσίας αυξημένου πληθυσμού του εισβολικού είδους του λαγοκέφαλου, τη δραματική μείωση του αριθμού των αλιευμάτων, τη παράνομη υπεραλίευση και το αυξημένο κόστος ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων λόγω ελλείψεων πρώτων υλών.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το από 29.03.2022 δελτίο τύπου του του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της αύξησης της τιμής της ενέργειας και των πρώτων υλών, και προκειμένου για τη στήριξη του τομέα της αλιείας, η Ε.Ε. ενεργοποίησε το προσωρινό μέτρο του μηχανισμού κρίσης του ΕΤΘΑΥ. Έτσι, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγήσουν οικονομική αποζημίωση στους φορείς εκμετάλλευσης των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης για το διαφυγόν τους εισόδημα καθώς και «ενίσχυση αποθήκευσης» στις οργανώσεις παραγωγών. Το εν λόγω προσωρινό μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2022.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, της σημαντικότητας του κλάδου της αλιείας για την ανάπτυξη κάθε περιοχής νησιωτικής ή παράκτιας και σε συνδυασμό με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους 2021-2027, στους οποίους έχει αναφερθεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός, αναφορικά με τον κλάδο της αλιείας, όπως, ιδίως, της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, της ενίσχυσης εισόδου νέων αλιέων στον κλάδο, του εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Πότε σκοπεύει να χορηγήσει την οικονομική αποζημίωση στους αλιείς που ενεργοποιήθηκε βάσει του προσωρινού μέτρου του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ);

  2. Προτίθεται να στηρίξει την αντικατάσταση ή και τον εκσυγχρονισμό κύριου ή βοηθητικού κινητήρα αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και ποιο θα είναι το ποσοστό ενίσχυσης;

  3. Πως σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την απειλή που δέχονται τα παράκτια οικοσυστήματα της Κρήτης λόγω του αυξημένου πληθυσμού του εισβολικού είδους του λαγοκέφαλου;

  4. Πως σχεδιάζει να ενισχύσει την είσοδο νέων αλιέων στον κλάδο παράκτιας αλιείας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Αραχωβίτης Σταύρος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Γιάννης

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Θάνος

Πολάκης Παύλος

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτρης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *