in

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020- 2024


Καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας για την περίοδο 2020-2024 διατηρώντας μια σειρά από επιφυλάξεις οι οποίες και αποτυπώνονται αναλυτικά κάτωθι.
Συγκεκριμένα:
1. Είμαστε ήδη στα μέσα του 2021 και συζητάμε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας 2020 – 2024. Άρα είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος από την αρχή μιας και το πρόγραμμα κατατίθεται με μεγάλη καθυστέρηση. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο αυτό «Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του Στις
προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της δημοτικής αρχής,
καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των νομικών προσώπων του.» Όταν
αυτό λοιπόν κατατίθεται στο μέσο της θητείας αποδεικνύει το έλλειμα οράματος που διέπει την Δημοτική Αρχή.
2. Το παρόν σχέδιο έρχεται σε διαβούλευση την πιο ακατάλληλη χρονική στιγμή και συγκεκριμένα από 1-13 Αυγούστου όπου όλοι ξέρουμε πως οι περισσότεροι βρισκόμαστε σε άδειες και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την ανάλυσή του. Είναι λες και η Δημοτική Αρχή να φοβάται τη διαβούλευση του προγράμματος.
3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας για την περίοδο 2020-2024 αποτελείται από 151 ουσιαστικά σελίδες αλλά αφιερώνει μόνο 8 από αυτές στον καθορισμό των στόχων του για την αναφερόμενη τετραετία. Ουσιαστικά λοιπόν είναι μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και μόνο και δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως
πραγματικό Επιχειρησιακό σχέδιο.
Από την άλλη ακόμη και οι δράσεις που περιγράφονται δεν εμπεριέχουν καμία εξειδίκευση αλλά χαρακτηρίζονται από γενικότητα, όπως από γενικότητα χαρακτηρίζονται και οι αναφορές στις χρηματοδοτικές δυνατότητες υλοποίησής τους. Αυτό μάλιστα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα του σχεδίου όπου αναφέρεται πως βασικός του στόχος είναι η εξειδίκευση και χαρακτηριστικά αναφέρει πως

2

«Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών.
Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τετραετούς προγράμματος στις
υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.» 4. Επίσης όπως αναφέρεται το σχέδιο αυτό «Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου. Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το
διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας
Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του.» Όπως γνωρίζουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μόνο διαρκές αντικείμενο της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και των οργάνων δεν αποτελεί.
5. Τέλος αναφέρει πως «Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Κατά τη
διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:
■ Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων,
Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων)
■ Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων,
στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
■ Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη
ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ
■ Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας»
Συμμετέχοντας ενεργά μέχρι σήμερα σε όλες τις Δημοτικές διαδικασίες δεν θυμόμαστε να
έχουμε κληθεί ούτε εμείς αλλά και κάποια άλλη Δημοτική Παράταξη στην σύνταξή του.

Η παράταξή μας λοιπόν με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Δημότες μας και
χωρίς καμία διάθεση άσκησης μικροπολιτικής κριτικής, όπως άλλωστε πράττει
πάντα μέχρι σήμερα, καταθέτει τις Προγραμματικές της θέσεις, οι οποίες κάλλιστα
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας ενός ρεαλιστικού και οραματικού
Επιχειρησιακού σχεδίου, που με ολιστικό τρόπο θα οδηγήσει στην Αναγέννηση
του Δήμου μας και θα τον καταστήσει πραγματικό «ΤΟΠΟ ΑΞΙΟΒΙΩΤΟ», «τόπο
να ζείς», όπως συνηθίζαμε να λέμε στο παρελθόν, που νομίζω πως αποτελεί τον
στόχο όλων μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *