in

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής δημιούργησε κοινό μέτωπο από Δημοτικές Παρατάξεις, Κοινωνία των πολιτών, Φορείς και Πολιτικά πρόσωπα κατά της προοπτικής εγκατάστασης πλωτών Φ/Β στη Λίμνη Πουρναρίου


Με μοναδικό θέμα συζήτησης την αποτροπή εγκατάστασης πλωτού φωτοβολταϊκού στη λίμνη Πουρναρίου ισχύος 103 μεγαβάτ, συνεδρίασε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.

Στην συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, παρευρέθηκαν είτε με φυσική παρουσία, είτε επιστολικά, είτε με τηλεδιάσκεψη, οι Βουλευτές και οι Δήμαρχοι του Νομού, Περιφερειακοί Σύμβουλοι  και Φορείς.

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης σημείωσε:

«Δεν είμαστε συλλήβδην αντίθετοι στα έργα ΑΠΕ, αλλά  αυτά πρέπει να σέβονται το περιβάλλον και την κοινωνία. Δεν είδαμε τίποτα από τα δύο να συμβαίνει στην περίπτωση Πουρναρίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχoυμε επικαιροποιημένο Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ, την χωροταξία την κάνουν οι εταιρείες και οι εργολάβοι…Έτσι όμως υπονομεύεται η αξία των ΑΠΕ, την ώρα που το κόστος ενέργειας έχει χτυπήσει “κόκκινο”. Είμαστε, λοιπόν, αντίθετοι στην προοπτική εγκατάστασης Φ/Β στη λίμνη Πουραναρίου, ειδικά από την στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπάρχει εν λειτουργία κανένα πλωτό φωτοβολταικό πάρκο και στην Ευρώπη το μεγαλύτερο εν λειτουργία πλωτό φωτοβολταικό πάρκο είναι ισχύος 30 MW. Εμείς ως Τοπικές Κοινωνίες θέλουμε η λίμνη Πουρναρίου να αξιοποιηθεί ήπια και τουριστικά, με την δημιουργία περιμετρικού παραλίμνιου δρόμου, μονοπατιών και με διάφορες ναυαταθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αυτός ο μοναδικός Υδροβιότοπος θα πρέπει να προστατευτεί και τα νερά της λίμνης να βοηθήσουν στην υδροδότηση της πόλης και στην άρδευση του κάμπου. Αυτά είναι τα αιτήματά μας και όχι να ανησυχούμε για την ασφάλεια του φράγματος».

Είχε προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση από την Διευθύντρια Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών, Περιβαλλοντολόγου κα. Κωνσταντίνα Κωνσταντάκη η οποία στην παρουσίαση της ανέφερε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου:

  • Το μικροκλίμα της περιοχής τόσο εντός της λίμνης όσο και  παραλίμνια θα επιδεινωθεί από την τεράστια αλλαγή του λιμναίου χώρου και από την εκπεμπόμενη θερμότητα των εκατοντάδων φωτοβολταϊκών σωμάτων (πάνελ) της πλωτής εγκατάστασης.

  • Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής. Η τεχνητή λίμνη Πουρναρίου διακρίνεται από πλούσιο βιότοπο και η εκτεταμένη σκίαση που θα δημιουργεί το έργο θα επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος, με σημαντικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, κύρια στην ιχθυπανίδα και στους βενθικούς οργανισμούς. Αναφέρεται ότι το έργο βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής Καταφύγιο Άγριας Ζωής «K258 – Ζυγός (Μαρκυνιάδας-Κάτω Καλεντίνης)»

  • Σημαντικές αναμένονται και οι επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων που καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο, χρησιμοποιούνται για άρδευση -με επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα της περιοχής – και μελλοντικά προβλέπεται να αξιοποιηθούν και για ύδρευση.

  • Δεν υπάρχει συσχέτιση της ΜΠΕ με την υδραυλική μελέτη του Αράχθου και τη μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας κατά μήκος αυτού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ελλοχεύουν επομένως κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την πολιτική προστασία καθώς ο ποταμός  Άραχθος αποτελεί ορμητικό και απρόβλεπτο ποταμό και τίθενται θέματα ασφάλειας του φράγματος κατάντη του οποίου αναπτύσσεται η πόλη της Άρτας.

  • Σημαντική αισθητική υποβάθμιση του υφιστάμενου τοπίου υψηλού κάλους.

  • Η επένδυση έρχεται σε αντίθεση με τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής που σχεδιάζονται από τους τοπικούς φορείς για ήπια τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της Λίμνης και της Παραλίμνιας Ζώνης, με αρνητικές επιπτώσεις στην μελλοντική απασχόληση και στο γενικότερο ανθρωπογενές περιβάλλον.

  • Δεν έχει κατατεθεί γεωλογική και βυθομετρική μελέτη ώστε να γίνεται γνωστό το που θα εδράζονται τα αγκύρια ενώ δεν είναι γνωστή και στατικότητα του εδάφους όπου θα αναπτυχθούν. Εγείρει ανησυχία το γεγονός ότι ο ταμιευτήρας του φράγματος δεν έχει καθαριστεί από τα φερτά υλικά από τη λειτουργία του (40 έτη) με επιπτώσεις στη χωρητικότητα και στο χρόνο ζωής του και με την κατασκευή του πλωτού καθίσταται πλέον αδύνατος ο οποιοδήποτε καθαρισμός του.

  • Το έργο αναπτύσσεται στον ταμιευτήρα του φράγματος Πουρναρίου για το οποίο έχουν ήδη εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι που δεν λαμβάνονται υπόψη.

  • Τίθεται θέμα μη εκπλήρωσης του όρου κάλυψης του 5,5% της συνολικής έκτασης της λίμνης, σύμφωνα με τις Διεθνείς Πρακτικές Βιωσιμότητας και το ποσοστό αυτό θα πρέπει να  υπολογίζεται στη χαμηλότερη στάθμη του ταμιευτήρα-λίμνης. Σύμφωνα με τη μελέτη η κάλυψη αναφέρεται στο 5,6% στην πλήρη κάλυψη της.

  • Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό και Περιφερειακό Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και δεν έχει εκπονηθεί η σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι αδειοδοτήσεις για τέτοιας μεγάλης έκτασης έργα είναι αποσπασματικές αποκλείοντας μικρότερους τοπικούς παραγωγούς να αναπτυχθούν, με επιπτώσεις στη τοπική οικονομία. Η Άρτα έχει συμβάλει τα μέγιστα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα μας με την λειτουργία του φράγματος χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη και επιλέγεται για δεύτερη φορά να γίνει ο αρωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα:

1. Την αποτροπή της δημιουργίας Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης Ισχύος 103MW στην Τεχνητή Λίμνη

Πουρναρίου,

2. Την διατύπωση αρνητικής γνώμης επί της σχετικής ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάστασή του,

3. Την μη έκδοση της περιβαλλοντικής αδειόδοτησης του έργου,

4. Την ανάκληση της αριθμ. ΒΕΒ-2645/2021 βεβαίωση παραγωγού της ΡΑΕ,

5. Να αποσταλεί πλήρης φάκελος επί της διαβούλευσης με όλες τις αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, των Τοπικών Συμβουλίων, των Φορέων και των Συλλόγων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου για τις δικές τους ενέργειες για την αποτροπή του έργου,

6.Πρώτα να ψηφιστεί η επικαιροποίηση του Εθνικού και Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ και μετά να αδειοδοτηθούν και να κατασκευαστούν έργα ΑΠΕ ισόρροπα σε κάθε περιοχή, πιο μικρά και διάσπαρτα, που αθροιστικά θα καλύπτουν τον εθνικό μας στόχο για τις ΑΠΕ,

7. Να κατατεθεί, στα πλαίσια της νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, η πρόταση των Δήμων και των τοπικών φορέων, για την αξιοποίηση της παραποτάμιας περιοχής της λίμνης Πουρναρίου, μέσω της προσέγγισης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), όπου θα κατασκευαστούν έργα ανάπτυξης και αξιοποίησης της Λίμνης Πουρναρίου, ώστε να στηριχθεί η τοπική οικονομία με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον της περιοχής μας ζητώντας την στήριξη όλων των θεσμικών φορέων.

8. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε με οποιοδήποτε τρόπο να σταματήσει η δημιουργία αυτού του έργου.

Παρόντες στην συνεδρίαση:

Ο Βουλευτής ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόκας, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος, ο  Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, Μάκης Κιάμος, οι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Παρατάξεων, ο Πρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, ο επικεφαλής της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» Γιώργος Ζάψας, ο επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Όλον» Δημήτρης Δημητρίου, και Περιφερειακοί  Σύμβουλοι. Ο κ. Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ.Τσιρογιάννη, διατυπώνοντας την άποψη της  Περιφέρειας ενώ σε σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  θα ληφθεί και η ανάλογη απόφαση. Τις θέσεις τους μέσω επιστολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο απέστειλαν, ο  Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βουλευτής Νομού Άρτας,  Γιώργος Στύλιος,  και η  Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *